ВИСОКОГРАДБА

learn how to write an essay in english free essay writer how to write an essay personal statement
how to write an ap english synthesis essay free essay writer how to write an email to a friend
how to write essay ielts examples https://paperhelp.nyc/ how to write a cover letter book

РЕГНУМ ИНЖЕНЕРИНГ Скопје изведува објекти по принцип „клучна на рака“, а пред се:

 • индустриски објекти (хали за производство)
 • објекти за специјални намени (затвори и полициски објекти)
 • објекти за колективно домување (згради)
 • објекти за индивидуално домување (викенд куќи)

 

Покрај изведбата на објекти, нудиме и услуга на Проектен менаџмент

ДЕЛ ОД НАШИТЕ ПРОЕКТИ

ПОБАРАЈ ПОНУДА

 • 7 + 57 =

  РЕГНУМ ИНЖЕНЕРИНГ Скопје е основана во 2015 година како градежна компанија за завршни работи во градежништвото, Во 2018 година настанува реструктуирање на РЕГНУМ ИНЖЕНЕРИНГ Скопје, со воведување на нови производи и услуги:
  Бетонска база, производство и продажба на бетон и бетонски елементи, Каменолом, производство и продажба на тампон и фракции, Нискоградба, Високоградба, изведба на индустриски објекти и објекти за домување.

  Дирекција

  Булевар Борис Трајковски бр.5, Кисела Вода, Скопје

  Телефон

  +389 2 2 777 761

  Е-маил

  stojkovski@regnum.mk