ВИСОКОГРАДБА

РЕГНУМ ИНЖЕНЕРИНГ Скопје изведува објекти по принцип „клучна на рака“, а пред се:

 • индустриски објекти (хали за производство)
 • објекти за специјални намени (затвори и полициски објекти)
 • објекти за колективно домување (згради)
 • објекти за индивидуално домување (викенд куќи)

 

Покрај изведбата на објекти, нудиме и услуга на Проектен менаџмент

ДЕЛ ОД НАШИТЕ ПРОЕКТИ

ПОБАРАЈ ПОНУДА

 • 9 + 73 =

  РЕГНУМ ИНЖЕНЕРИНГ Скопје е основана во 2015 година како градежна компанија за завршни работи во градежништвото, Во 2018 година настанува реструктуирање на РЕГНУМ ИНЖЕНЕРИНГ Скопје, со воведување на нови производи и услуги:
  Бетонска база, производство и продажба на бетон и бетонски елементи, Каменолом, производство и продажба на тампон и фракции, Нискоградба, Високоградба, изведба на индустриски објекти и објекти за домување.

  Дирекција

  Булевар Борис Трајковски бр.5, Кисела Вода, Скопје

  Телефон

  +389 2 2 777 761

  Е-маил

  stojkovski@regnum.mk