NEWS

    РЕГНУМ ИНЖЕНЕРИНГ Скопје е основана во 2015 година како градежна компанија за завршни работи во градежништвото, Во 2018 година настанува реструктуирање на РЕГНУМ ИНЖЕНЕРИНГ Скопје, со воведување на нови производи и услуги:
    Бетонска база, производство и продажба на бетон и бетонски елементи, Каменолом, производство и продажба на тампон и фракции, Нискоградба, Високоградба, изведба на индустриски објекти и објекти за домување.

    Дирекција

    Булевар Борис Трајковски бр.5, Кисела Вода, Скопје

    Телефон

    +389 2 2 777 761

    Е-маил

    stojkovski@regnum.mk