НОВОСТИ

Бетонски прагови за објект Боров Дол
by

Инвеститорот: Алфа Инжинеринг Радовиш Локација: Општина Радовиш Почеток на изведба на работите: Ноември 20119 Рок на изведба на работите: Февруари 2020 Тип на услуга: производство и транспорт на 2.750 бетонски прагови, со димензија 180 cm x 30 cm x 5...

Производство и транспорт на бетон за објект во Боров Дол
by

Инвеститорот: Алфа Инжинеринг Радовиш Локација: Општина Радовиш Почеток на изведба на работите: Август 20119 Рок на изведба на работите: Ноември 2019 Тип на услуга: производство и транспорт на 3.500 m3 готов бетон (МБ 20, МБ 30 и МБ 40)         ...

Изведба на услуги од нискоградба на Експресен пат Градско – Дреново
by

Инвеститорот: Tirrena Scavi spa Italy Почеток на изведба на работите: Август 2018 Рок на изведба на работите: Мај 2020 Тип на услуга: Изведба на земјени работи (ископ, насип на траса, транспорт до депонија со насип, земјени работи на објекти на траса...

Бетонски работи на објект за колективно домување во Кочани
by

Инвеститорот: УПМ Груп Куманово и ХРОМАК Емил Куманово Локација: град Кочани Почеток на изведба на работите: Мај 20119 Рок на изведба на работите: Ноември 2019 Тип на услуга: Производство и транспорт на 4.000 m3 готов бетон (МБ 20, МБ 30 и МБ 40)...

Производство и транспорт на бетон за Експресен пат А2
by

Инвеститорот: Tirrena Scavi spa Italy Локација: Експресен пат А2, делница Длобочица – Чатал Почеток на изведба на работите: Ноември 2018 Рок на изведба на работите: Декември 2020 Тип на услуга: Производство и транспорт на 35.000 m3 готов бетон (МБ 15...

 • 1
 • 2

  РЕГНУМ ИНЖЕНЕРИНГ Скопје е основана во 2015 година како градежна компанија за завршни работи во градежништвото, Во 2018 година настанува реструктуирање на РЕГНУМ ИНЖЕНЕРИНГ Скопје, со воведување на нови производи и услуги:
  Бетонска база, производство и продажба на бетон и бетонски елементи, Каменолом, производство и продажба на тампон и фракции, Нискоградба, Високоградба, изведба на индустриски објекти и објекти за домување.

  Дирекција

  Булевар Борис Трајковски бр.5, Кисела Вода, Скопје

  Телефон

  +389 2 2 777 761

  Е-маил

  stojkovski@regnum.mk